00131 - sinisa632/04000 Wiki

00130 00132

1. Мојсијева, глава 5