00132 - sinisa632/04000 Wiki

00131 00133

1. Мојсијева, глава 5