00130 - sinisa632/04000 GitHub Wiki

00129 00131

1. Мојсијева, глава 5