00129 - sinisa632/04000 GitHub Wiki

00128 00130

1. Мојсијева, глава 5