00123 - sinisa632/04000 Wiki

00122 00124

1. Мојсијева, глава 5