00122 - sinisa632/04000 Wiki

00121 00123

1. Мојсијева, глава 5