00121 - sinisa632/04000 Wiki

00120 00122

1. Мојсијева, глава 5