00120 - sinisa632/04000 Wiki

00119 00121

1. Мојсијева, глава 5