00119 - sinisa632/04000 Wiki

00118 00120

1. Мојсијева, глава 5