00118 - sinisa632/04000 Wiki

00117 00119

1. Мојсијева, глава 5