00117 - sinisa632/04000 GitHub Wiki

00116 00118

1. Мојсијева, глава 5