00116 - sinisa632/04000 Wiki

00115 00117

1. Мојсијева, глава 5