00115 - sinisa632/04000 GitHub Wiki

00114 00116

1. Мојсијева, глава 5