00114 - sinisa632/04000 Wiki

00113 00115

1. Мојсијева, глава 5