00124 - sinisa632/04000 Wiki

00123 00125

1. Мојсијева, глава 5