00090 - sinisa632/04000 Wiki

00089 00091

1. Мојсијева, глава 4