00091 - sinisa632/04000 Wiki

00090 00092

1. Мојсијева, глава 4