00089 - sinisa632/04000 Wiki

00088 00090

1. Мојсијева, глава 4