00088 - sinisa632/04000 Wiki

00087 00089

1. Мојсијева, глава 4