00085 - sinisa632/04000 Wiki

00084 00086

1. Мојсијева, глава 4