00084 - sinisa632/04000 Wiki

00083 00085

1. Мојсијева, глава 4