00086 - sinisa632/04000 Wiki

00085 00087

1. Мојсијева, глава 4