π’…€ - pannous/hieros Wiki

Easy Letter YA π’…€ = Y+A π’„Ώ+π’€€ < WO π’€€ / MY π’€€ mu π’„Ώ y Reverse

I:Z πœ‚ πœ… πœƒ IαΆ» πœ† πœ‰ πœ„ αΆ»I? 𜐈 πœ‡ 𜐌 𜐎 ZE 𜐍 πœ’¨ Z πœ’£ πœ“₯ π’Š 𒍝 Y:Z π’…€ π’„Ώ 𒍝 Y:I:Z @ Elamite

π’…€ suffix: yo I my wo we

π’…€π’€π’Š“ (ya-ba-sa) Jebus, the Caananite settlement of Jerusalem prior to its conquest by King David circa. 1000 BC
π’…€π’‰π’Š“ (ya-bi-sa) Jebus -''-
𒅀𒁍𒋗 (ya-bu-Ε‘u) Jebus -''-
𒅀𒁍𒋒 (ya-bu-su) Jebus -''-

π’…€π’†ͺπ’Œ‹π’† π’‰‘ Ia.ku.u.ki.nu Jehoiachin Jochen/Joachim?
π’…€π’Œ‘π’•π’€€π’€€ (ia-u2-da-a-a, /Ya'Γ»da/) יְהוּדָה‏ (yehuda) JudΓ€a Judah, the Iron Age Semitic kingdom
π’…€π’Œ‘π’„©π’£ (ia-ΓΊ-ha-zi, /Ya'ukhazi/) יְהוֹאָחָז yeho'achaz Ahaz, the king of Judah
𒅀𒐀𒋒 (Ia'asu) Jehoash ⇔ Joshua