00136 - sinisa632/04000 Wiki

00135 00137

1. Мојсијева, глава 5