00135 - sinisa632/04000 Wiki

00134 00136

1. Мојсијева, глава 5