00127 - sinisa632/04000 Wiki

00126 00128

1. Мојсијева, глава 5