00126 - sinisa632/04000 Wiki

00125 00127

1. Мојсијева, глава 5