00110 - sinisa632/04000 Wiki

00109 00111

1. Мојсијева, глава 5