00109 - sinisa632/04000 Wiki

00108 00110

1. Мојсијева, глава 5