00101 - sinisa632/04000 Wiki

00100 00102

1. Мојсијева, глава 4

th