00100 - sinisa632/04000 Wiki

00099 00101

1. Мојсијева, глава 4

th