00094 - sinisa632/04000 Wiki

00093 00095

1. Мојсијева, глава 4

th