00093 - sinisa632/04000 Wiki

00092 00094

1. Мојсијева, глава 4

th