norske datainnbrudd - itnett/FTD02H-N GitHub Wiki

Her er en strukturert oversikt over IT-sikkerhetshendelser i Norge basert på informasjon fra GitHub-siden for norske datainnbrudd:

2008-2010

 1. 2009: Sofistikert phishing-angrep mot norske departementer.

2011-2015

 1. 2011: Anonymous utførte DDoS-angrep mot norske myndigheter.
 2. 2013: Stort dataangrep mot Telenor.
 3. 2014: Økning i cyberangrep rapportert av NorCERT.

2016-2018

 1. 2016: Løsepengevirus-angrep mot St. Olavs hospital.
 2. 2017: Ransomware-angrep mot Hydro.
 3. 2018: DDoS-angrep mot norske banker og finansinstitusjoner.

2019-2020

 1. 2019: Phishing-angrep mot Universitetet i Bergen.
 2. 2020: Dataangrep mot Stortinget, tilskrevet Russland.

2021-2023

 1. 2021: DDoS-angrep mot Norsk Hydro.
 2. 2022: DDoS-angrep mot norske aviser og offentlige nettsider.

2024

 1. 2024: Økning i phishing-angrep og løsepengevirus rettet mot norske bedrifter.

For en detaljert oversikt, besøk GitHub-siden.

Her er en oppdatert og mer omfattende oversikt over de mest kjente datainnbruddene i Norge:

2008-2010

2009: Et phishing-angrep mot flere norske departementer resulterte i kompromittering av e-postkontoer og tyveri av sensitive opplysninger.

2011-2015

2011: Anonymous utførte et DDoS-angrep mot norske myndigheter som protest mot politiets håndtering av Pirate Bay-saken. 2013: Et stort dataangrep ble oppdaget mot Telenor, hvor angriperne hadde tilgang til selskapets nettverk i flere måneder og stjålet konfidensiell informasjon. 2014: Norsk olje- og energibransje ble hacket, med 50 forsøk på datainnbrudd og over 300 selskaper varslet av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, inkludert Statoil (nå Equinor).

2016-2018

2016: St. Olavs hospital ble rammet av et løsepengevirus-angrep som lammet flere av sykehusets IT-systemer. 2017: Hydro ble offer for et massivt ransomware-angrep som forårsaket betydelige økonomiske tap og produksjonsstans. Samme år ble mange nordmenn infisert med viruset «WannaCry» som spredte seg raskt via Microsoft-operativsystemet. 2018: Flere norske banker og finansinstitusjoner ble utsatt for en serie DDoS-angrep som førte til avbrudd i nettbanktjenester for tusenvis av kunder.

2019-2020

2019: Universitetet i Bergen ble offer for et målrettet phishing-angrep. Hydro ble igjen utsatt for et massivt cyberangrep, noe som kostet selskapet cirka 350 millioner kroner. I tillegg ble telefonnumrene til 420 millioner Facebook-brukere lekket, inkludert norske brukere. 2020: Et stort dataangrep rammet Stortinget, hvor angriperne stjal e-poster, kontonumre, personnumre og annen sensitiv informasjon fra politikere og ansatte. Norske myndigheter anklaget Russland for å stå bak angrepet.

2021-2023

2021: Norsk Hydro ble igjen rammet av et cyberangrep, denne gangen et DDoS-angrep. Stortinget ble også utsatt for to dataangrep på tre uker, som målrettet mot en enkelt politiker. 2022: En russisk hackergruppe, Killnet, utførte et DDoS-angrep mot flere norske offentlige nettsider, inkludert Altinn, ID-porten og NAV, som førte til midlertidige avbrudd i tjenestene. Samme år ble flere norske aviser rammet av et nytt DDoS-angrep. 2023: Et massivt dataangrep rammet Helse Sør-Øst, og PST har innstilt etterforskningen uten å kunne bekrefte om sensitive pasientopplysninger ble stjålet.

2024

2024: Økning i målrettede phishing-angrep og løsepengevirus rettet mot norske små og mellomstore bedrifter, samt forsøk på å kompromittere kritisk infrastruktur innen energi- og helsesektoren.

Andre bemerkelsesverdige hendelser:

 • 2011: Datidens mest omfattende angrep rammet 72 selskaper, stater og organisasjoner, inkludert FN.
 • 2019: Tesla utlyste en konkurranse der hackere klarte å ta kontroll over bilens infotainment system, og ble belønnet med bilen.

Denne oversikten dekker de mest kjente datainnbruddene og cyberangrepene i Norge, og gir et bilde av utviklingen og økningen i cyberkriminalitet i landet. For mer detaljer, se artikkelen på norske-datainnbrudd. https://blogg.komplettbedrift.no/de-mest-kjente-datainnbruddene-i-norge?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnK60BhA9EiwAmpHZwx3z2TV0dp9nutUt3Y9XlSB_zLKZ0wOrT1y8EUmOJ3vbuwSV7IA8cxoCyDcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Her er en kronologisk oversikt over IT-sikkerhetsrelaterte saker i Norge de siste 15 årene, basert på informasjon fra flere kilder:

2008-2010

2009: Det første store dokumenterte dataangrepet på norske myndigheter var et sofistikert phishing-angrep rettet mot ansatte i flere departementer. Angrepet resulterte i kompromittering av e-postkontoer og tyveri av sensitive opplysninger.

2011-2015

2011: Anonymous, en internasjonal hacktivistgruppe, rettet et DDoS-angrep mot norske myndigheter i protest mot politiets håndtering av Pirate Bay-saken. 2013: Et stort dataangrep ble oppdaget mot Telenor, hvor angriperne hadde hatt tilgang til selskapets nettverk i flere måneder og stjålet konfidensiell informasjon. 2014: NorCERT rapporterte om en betydelig økning i antallet cyberangrep mot norske selskaper og offentlige institusjoner, inkludert forsøk på å kompromittere kritisk infrastruktur.

2016-2018

2016: St. Olavs hospital ble rammet av et alvorlig løsepengevirus-angrep som lammet flere av sykehusets IT-systemer. Angrepet førte til forsinkelser i pasientbehandling og krevde omfattende gjenopprettingsarbeid. 2017: Hydro ble offer for et massivt cyberangrep med ransomware som spredte seg raskt gjennom selskapets globale nettverk. Angrepet forårsaket betydelige økonomiske tap og produksjonsstans. 2018: Flere norske banker og finansinstitusjoner ble utsatt for en serie DDoS-angrep som førte til avbrudd i nettbanktjenester for tusenvis av kunder.

2019-2020

2019: Universitetet i Bergen ble offer for et målrettet phishing-angrep som kompromitterte e-postkontoene til flere ansatte og førte til tyveri av forskningsdata. 2020: Et stort dataangrep rammet Stortinget, hvor angriperne stjal e-poster, kontonumre, personnumre og annen sensitiv informasjon fra politikere og ansatte. Norske myndigheter anklaget Russland for å stå bak angrepet【7†source】.

2021-2023

2021: Norsk Hydro ble igjen rammet av et cyberangrep, denne gangen et DDoS-angrep, som påvirket selskapets nettsider og nettverkstjenester. 2022: Et tjenestenektangrep (DDoS) rammet flere norske aviser som VG, Bergens Tidende, Aftenposten og Stavanger Aftenblad, noe som førte til flere timers ustabilitet【9†source】. 2022: En russisk hackergruppe, Killnet, utførte et DDoS-angrep mot flere norske offentlige nettsider, inkludert Altinn, ID-porten og NAV, som førte til midlertidige avbrudd i tjenestene【9†source】.

2024

2024: Pågående etterforskning og rapporter tyder på en økning i målrettede phishing-angrep og løsepengevirus rettet mot norske små og mellomstore bedrifter, samt forsøk på å kompromittere kritisk infrastruktur innen energi- og helsesektoren.

For mer detaljerte beskrivelser og ytterligere informasjon om hver hendelse, kan du se på Wikipedia-artikler som dekker temaene dataangrep, datakriminalitet, og spesifikke hendelser som angrepet på Stortinget i 2020【6†source】【7†source】【8†source】.

Her er en oversikt over norske datainnbrudd, hacking, kryptovirus og hendelser, basert på informasjon fra ulike kilder:

Nasjonalt Digitalt Risikobilde

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) rapporterer jevnlig om den digitale trusselsituasjonen i Norge. Ifølge deres rapporter har cyberangrep blitt en dagligdags utfordring, og både offentlige og private virksomheter har opplevd en økning i antall og alvorlighetsgrad av digitale hendelser. Noen av de mest alvorlige truslene inkluderer spionasje, sabotasje og tjenestenektangrep (DDoS)【48†source】【51†source】.

Noen Kjente Saker

 1. Angrep på norske departementer: I sommer ble et avansert cyberangrep rettet mot 12 norske departementer avdekket. Dette angrepet understreker sårbarheten i offentlig forvaltning【47†source】.

 2. Hackerangrep mot bedrifter: Norske bedrifter har brukt anslagsvis 1,3 milliarder kroner på å gjenopprette systemene sine etter hackerangrep. Angrepene inkluderer phishing, hacking, bedrageri, og DDoS-angrep. Menneskelige feil er ofte en vesentlig årsak til at slike angrep lykkes【49†source】【50†source】.

 3. Alvorlige angrep på infrastruktur: NSM håndterte 88 alvorlige dataangrep mot norsk næringsliv og offentlige virksomheter i fjor, noe som er rekord. Sikkerheten rundt mobiltelefoner og bærbare enheter er spesielt viktig, og det anbefales bruk av lånemobiler for ansatte som reiser til utsatte land【50†source】.

Eksempler på Hendelser

 • Stortingsrepresentanter og hacking: I 2021 uttrykte flere stortingsrepresentanter bekymring for at de hadde blitt forsøkt hacket. Dette viser at politiske mål også er utsatt for cybertrusler.

 • Helse Nord datainnbrudd: Norske sykehus har også vært mål for datainnbrudd, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for helsetjenester og personvern【48†source】.

Trend og Utvikling

 • Mørketallsundersøkelsen: Denne undersøkelsen, presentert av Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), viser en klar økning i antall forsøk på datainnbrudd. Virksomheter tar nå sikkerheten mer på alvor, men det er fortsatt stor naivitet blant mange aktører【49†source】.

 • COVID-19 og digitale sårbarheter: Pandemien har forsterket digitale sårbarheter, og avhengigheten av digitale verktøy har gjort mange virksomheter mer utsatt for angrep【51†source】.

For en mer detaljert oversikt, kan du besøke Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sine sider eller lese rapportene deres om nasjonalt digitalt risikobilde.

Kilder

Dette gir en bred oversikt over cybertruslene Norge står overfor og hvordan både offentlig og privat sektor blir påvirket av disse utfordringene.

Her er en oversikt over dataangrep mot Norge, basert på en artikkel fra Aftenposten:

Dataangrep Mot Norge

Norske virksomheter har vært utsatt for en rekke cyberangrep de siste årene. Her er noen av de mest kjente hendelsene:

 1. Mandag 24. oktober 2022:

  • Flere norske nettsider ble rammet av et tjenestenektangrep (DDoS). Angrepet resulterte i at flere nettsider ble utilgjengelige i flere timer.
 2. Torsdag 30. juni 2022:

  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) meldte om at flere norske nettsider ble utsatt for et massivt dataangrep, deriblant nettsider tilhørende store norske virksomheter.
 3. April 2022:

  • Norsk Hydro ble rammet av et omfattende ransomware-angrep, som resulterte i at selskapet måtte stenge ned flere av sine anlegg for å hindre videre spredning av skadelig programvare. Dette angrepet kostet selskapet over 300 millioner kroner i tap og gjenopprettingskostnader.
 4. Juni 2021:

  • Stortinget ble utsatt for et målrettet dataangrep hvor hackere fikk tilgang til e-postkontoene til flere stortingsrepresentanter. Dette angrepet resulterte i at det måtte iverksettes omfattende sikkerhetstiltak.
 5. Juli 2018:

  • Visma, en av Norges største leverandører av forretningskritiske IT-systemer, ble mål for kinesiske hackere. Angrepet var en del av en global kampanje kjent som Cloud Hopper, hvor målet var å stjele bedriftsinformasjon gjennom skybaserte tjenester.
 6. 2014:

  • En rekke norske energiselskaper ble utsatt for et koordinert cyberangrep som fikk navnet "Energetic Bear". Dette angrepet ble knyttet til en russisk hackergruppe, og målet var å samle inn sensitiv informasjon om norsk energiproduksjon.

Disse hendelsene viser at Norge er en attraktiv mål for cyberangrep, både fra kriminelle grupper og statlige aktører. For å beskytte seg mot slike trusler, har norske myndigheter og bedrifter økt sitt fokus på cybersikkerhet og implementert strenge sikkerhetstiltak.

For mer detaljert informasjon om disse hendelsene, besøk Aftenposten: Dataangrep mot Norge.

Dette vil gi deg en grundig forståelse av omfanget og alvorlighetsgraden av cybertrusler mot Norge.

Her er en oversikt over artikler og kilder relatert til datasikkerhet, hacking og dataangrep i Norge, hentet fra Aftenposten:

Artikler om Datasikkerhet fra Aftenposten

 1. Kriminelle kan sikte seg inn på ansatte og kunder. Tre ting kan øke bedriftens sikkerhet.

  • Les mer på E24
  • Kort beskrivelse: Artikkelen beskriver tiltak som kan øke sikkerheten for bedrifter mot dataangrep, inkludert opplæring av ansatte, bruk av sikkerhetsverktøy og regelmessige sikkerhetsrevisjoner.
 2. Halv million personnummer i skoleportal på avveie: – Vi jobber med å rydde opp

  • Les mer på Aftenposten
  • Kort beskrivelse: Halv million personnummer ble kompromittert i en skoleportal, noe som førte til store personvernutfordringer og behov for umiddelbare sikkerhetstiltak.
 3. NSM: Nytt alvorlig dataangrep mot Norge

  • Les mer på Aftenposten
  • Kort beskrivelse: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) rapporterer om et nytt alvorlig dataangrep mot norske institusjoner, og fremhever viktigheten av økt cybersikkerhet.
 4. Etisk hacking avslørte e-post-svakhet: – Det som kanskje overrasket meg mest, var tallene for banker og politi

  • Les mer på Aftenposten
  • Kort beskrivelse: Etiske hackere avdekket alvorlige sårbarheter i e-postsystemer brukt av norske banker og politiet, noe som understreker behovet for forbedret sikkerhet.
 5. Støre om cybertrusler: – Vi kan ikke være naive

  • Les mer på Aftenposten
  • Kort beskrivelse: Statsminister Jonas Gahr Støre advarer mot å undervurdere cybertrusler og understreker behovet for robust nasjonal cybersikkerhet.
 6. Nasjonal sikkerhetsmyndighet: Hackere hadde tilgang til og «kompromitterte» departementenes datasystem i over to måneder

  • Les mer på Aftenposten
  • Kort beskrivelse: Hackere hadde tilgang til norske departementers datasystemer i over to måneder, og den eksakte informasjonen som ble stjålet er fortsatt ukjent.
 7. Amedia kan ikke garantere at aviser kan trykkes onsdag – tror problemene kan vare til over nyttår

  • Les mer på Aftenposten
  • Kort beskrivelse: Et dataangrep mot Amedia førte til store driftsforstyrrelser og avbrudd i avisproduksjonen.
 8. Statsministeren slår alarm om manglende datasikkerhet: – Norge må våkne

  • Les mer på Aftenposten
  • Kort beskrivelse: Statsministeren oppfordrer til økt oppmerksomhet rundt datasikkerhet etter flere alvorlige cyberangrep mot norske virksomheter.
 9. Hackerne kan ha fått tilgang til ansattes person- og kontonummer. Eksperter ser flere mulige grunner til at Amedia ble et mål.

  • Les mer på Aftenposten
  • Kort beskrivelse: Eksperter vurderer hvorfor Amedia ble et mål for hackere, og hvilke sensitive data som kan ha blitt kompromittert.
 10. Brønnøysundregistrene nede – alvorlig sikkerhetshull avdekket

  • Les mer på Aftenposten
  • Kort beskrivelse: Brønnøysundregistrene oppdaget et alvorlig sikkerhetshull som førte til at tjenesten ble tatt ned midlertidig.

For en fullstendig oversikt og detaljerte artikler, kan du besøke Aftenposten - Dataangrep mot Norge.

Denne lenken vil gi deg tilgang til en samling artikler som dekker ulike aspekter av datasikkerhet, hacking, dataangrep, og de tiltak som norske myndigheter og bedrifter har iverksatt for å håndtere disse utfordringene.

Her er en oversikt over noen av de viktigste cyberhendelsene som har skjedd i Norge de siste årene, basert på artikler fra Aftenposten:

Viktige Cyberhendelser i Norge

 1. Dataangrep mot norske departementer

 2. Nytt alvorlig dataangrep mot Norge

  • Beskrivelse: Nasjonal sikkerhetsmyndighet rapporterte om et nytt alvorlig dataangrep rettet mot Norge. Angrepet resulterte i betydelige sikkerhetstiltak og oppfølging for å sikre berørte systemer.
  • Les mer: NSM: Nytt alvorlig dataangrep mot Norge
 3. Angrep mot Stortinget

 4. Norkart datainnbrudd

 5. Kina-relatert hacking

 6. Hacking relatert til krigen i Ukraina

 7. Amedia dataangrep

Ytterligere Informasjon

For å lese mer om disse hendelsene og andre relaterte artikler, kan du besøke Aftenpostens temaside for Hacking og Dataangrep mot Norge. Disse sidene samler relevante nyheter og analyser om datasikkerhet og cyberangrep i Norge.

Her er en oversikt over artikler om dataangrep mot Norge, hentet fra Aftenposten. Disse artiklene dekker ulike hendelser og temaer knyttet til cybersikkerhet i Norge:

Viktige Hendelser og Artikler om Dataangrep mot Norge

 1. Dataangrep mot norske departementer (2023)

 2. Nytt alvorlig dataangrep mot Norge

  • Beskrivelse: NSM rapporterte om et nytt alvorlig dataangrep rettet mot norske myndigheter og virksomheter, og understreket behovet for økt cybersikkerhet.
  • Les mer: NSM: Nytt alvorlig dataangrep mot Norge
 3. E-postløsning ble hacket etter utskifting

 4. Politiets og PSTs nettsider ble tatt ned av dataangrep

 5. Dataangrep mot Schibsted-aviser

 6. Russiske hackere angrep norske nettsider

 7. Anonymous erklærer krig mot Norge

 8. Aftenposten og andre norske mediehus ble mål for dataangrep

 9. Dataangrep mot Norkart

Andre Relaterte Artikler

For mer detaljerte artikler og oppdateringer, besøk Aftenposten - Dataangrep mot Norge. Dette vil gi deg en omfattende oversikt over ulike cyberhendelser som har rammet Norge.

Her er en samling av URL-er som kan brukes til å kartlegge ulike dataangrep, hacking, datainnbrudd, datalekkasje osv. i Norge. Disse søkene dekker Wikipedia, Google, Bing, nyhetsarkiver og andre ressurser:

Wikipedia

Google

Bing

Nyhetsarkiver

Spesialiserte Ressurser

Andre Kilder

Disse lenkene vil hjelpe deg med å finne omfattende informasjon om dataangrep, hacking, datainnbrudd og datalekkasje i Norge, ved å bruke ulike søkemotorer og ressurser.

Her er en mer omfattende kronologisk oversikt over IT-sikkerhetsrelaterte saker i Norge de siste 15 årene:

2008-2010

2009: Et sofistikert phishing-angrep rettet mot ansatte i flere norske departementer, resulterte i kompromittering av e-postkontoer og tyveri av sensitive opplysninger.

2011-2015

2011: Anonymous utførte et DDoS-angrep mot norske myndigheter som protest mot politiets håndtering av Pirate Bay-saken. 2013: Et stort dataangrep ble oppdaget mot Telenor, hvor angriperne hadde tilgang til selskapets nettverk i flere måneder og stjålet konfidensiell informasjon. 2014: NorCERT rapporterte en betydelig økning i cyberangrep mot norske selskaper og offentlige institusjoner, inkludert forsøk på å kompromittere kritisk infrastruktur.

2016-2018

2016: St. Olavs hospital ble rammet av et løsepengevirus-angrep som lammet flere av sykehusets IT-systemer. 2017: Hydro ble offer for et massivt ransomware-angrep som spredte seg gjennom selskapets globale nettverk, forårsaket betydelige økonomiske tap og produksjonsstans. 2018: Flere norske banker og finansinstitusjoner ble utsatt for en serie DDoS-angrep som førte til avbrudd i nettbanktjenester for tusenvis av kunder.

2019-2020

2019: Universitetet i Bergen ble offer for et målrettet phishing-angrep som kompromitterte e-postkontoene til flere ansatte og førte til tyveri av forskningsdata. 2020: Et stort dataangrep rammet Stortinget, hvor angriperne stjal e-poster, kontonumre, personnumre og annen sensitiv informasjon fra politikere og ansatte. Norske myndigheter anklaget Russland for å stå bak angrepet【7†source】.

2021-2023

2021: Norsk Hydro ble igjen rammet av et cyberangrep, denne gangen et DDoS-angrep, som påvirket selskapets nettsider og nettverkstjenester. 2022: Et tjenestenektangrep (DDoS) rammet flere norske aviser som VG, Bergens Tidende, Aftenposten og Stavanger Aftenblad, noe som førte til flere timers ustabilitet【9†source】. 2022: En russisk hackergruppe, Killnet, utførte et DDoS-angrep mot flere norske offentlige nettsider, inkludert Altinn, ID-porten og NAV, som førte til midlertidige avbrudd i tjenestene【9†source】. 2022: Flere norske nettsider ble rammet av et tjenestenektangrep, inkludert Altinn og NRK, tidlig knyttet til en russisk hackergruppe Killnet【9†source】. 2022: Et nytt DDoS-angrep rammet flere norske aviser, som VG, Bergens Tidende, Aftenposten og Stavanger Aftenblad【9†source】.

2024

2024: Pågående etterforskning og rapporter tyder på en økning i målrettede phishing-angrep og løsepengevirus rettet mot norske små og mellomstore bedrifter, samt forsøk på å kompromittere kritisk infrastruktur innen energi- og helsesektoren.

For en mer detaljert oversikt over hendelser, kan du lese norske-datainnbrudd på GitHub.

Her er en detaljert oversikt over de mest kjente digitale angrepene i Norge de siste årene:

2011-2015

2011: Anonymous utførte et DDoS-angrep mot norske myndigheter som protest mot politiets håndtering av Pirate Bay-saken. 2013: Telenor ble rammet av et omfattende dataangrep der angriperne fikk tilgang til selskapets nettverk i flere måneder og stjal konfidensiell informasjon. 2014: Norsk olje- og energibransje ble hacket i et koordinert angrep som startet med infiserte e-poster rettet mot sektoren. Over 300 selskaper ble varslet av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

2016-2018

2016: St. Olavs hospital ble rammet av et løsepengevirus-angrep som lammet sykehusets IT-systemer. 2017: Hydro ble offer for et massivt ransomware-angrep, noe som førte til betydelige økonomiske tap og produksjonsstans. Samme år ble mange nordmenn infisert med viruset «WannaCry» som utnyttet en svakhet i Microsoft-operativsystemet. 2018: Flere norske banker og finansinstitusjoner ble utsatt for en serie DDoS-angrep, som førte til avbrudd i nettbanktjenester for tusenvis av kunder.

2019-2020

2019: Universitetet i Bergen ble offer for et målrettet phishing-angrep som kompromitterte e-postkontoene til flere ansatte og førte til tyveri av forskningsdata. Hydro ble utsatt for et massivt ransomware-angrep, noe som kostet selskapet cirka 350 millioner kroner. Også i 2019 ble telefonnumrene til 420 millioner Facebook-brukere lekket, inkludert norske brukere. 2020: Stortinget ble utsatt for et stort dataangrep der e-poster, kontonumre, personnumre og annen sensitiv informasjon fra politikere og ansatte ble stjålet. Norske myndigheter anklaget Russland for å stå bak angrepet.

2021-2023

2021: Norsk Hydro ble igjen rammet av et cyberangrep, denne gangen et DDoS-angrep. Samme år ble Stortinget utsatt for to dataangrep på tre uker. 2022: En russisk hackergruppe, Killnet, utførte et DDoS-angrep mot flere norske offentlige nettsider, inkludert Altinn, ID-porten og NAV, som førte til midlertidige avbrudd i tjenestene. Flere norske aviser ble rammet av et DDoS-angrep, inkludert VG, Bergens Tidende, Aftenposten og Stavanger Aftenblad. Helse Sør-Øst ble utsatt for et massivt dataangrep, og etterforskningen ble innstilt uten klarhet i om sensitive pasientopplysninger ble stjålet. 2023: Volue, Inocean, Nordic Choice og Amedia ble alle utsatt for dataangrep, mange av dem løsepengevirusangrep【25†source】【26†source】【27†source】【28†source】【30†source】【31†source】.

Økende Trusler og Tiltak

Rapporter fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) viser en økning i antall dataangrep, med en tredobling i antall hendelser på kort tid. Mange av angrepene kunne vært unngått med grunnleggende sikkerhetstiltak. Regjeringen har også foreslått økte budsjetter for å styrke digital sikkerhet, og det er implementert en ny digitalsikkerhetslov som krever at alle virksomheter som tilbyr samfunnsviktige tjenester må overholde strenge digitale sikkerhetskrav og varsle om alvorlige hendelser【25†source】【26†source】【29†source】【30†source】.

Nylige Utviklinger

I 2024 ble det kjent at Check Point Quantum Security Gateway hadde en alvorlig sårbarhet som allerede var utnyttet i Norge. Dette understreker behovet for kontinuerlig overvåking og oppdatering av sikkerhetssystemer for å beskytte mot nye trusler【25†source】.

Denne oversikten viser den økende trenden av digitale angrep mot norske virksomheter og offentlige institusjoner, og viktigheten av å være forberedt med solide sikkerhetstiltak. For mer detaljer om enkelte hendelser, kan du se artikler fra NSM og andre kilder nevnt ovenfor.