Markdown_old - itnett/FTD02H-N GitHub Wiki

https://support.typora.io/Draw-Diagrams-With-Markdown/

Draw-Diagrams-With-Markdown

htmlmarkdown

Å lage pene og forståelige Markdown-dokumenter på GitHub krever en god forståelse av både grunnleggende og avanserte Markdown-teknikker. Her er en omfattende guide til å bli en Markdown-ekspert og lage profesjonelle dokumenter:

Grunnleggende Struktur

Overskrifter

Bruk # for å lage overskrifter. Antall # bestemmer nivået på overskriften.

# Hovedoverskrift
## Underoverskrift
### Tredje nivå overskrift

Lister

Bruk - eller * for uordnede lister, og tall for ordnede lister.

- Punkt 1
- Punkt 2
 - Underpunkt
* Punkt 3

1. Første punkt
2. Andre punkt

Lenker og Bilder

[Lenketekst](https://www.eksempel.no)
![Bildetekst](https://www.eksempel.no/bilde.jpg)

Formatering av Kode

Inline Kode

Bruk backticks (`) for å formatere inline kode.

`kodeeksempel`

Kodeblokker

Bruk tre backticks (```) for å formatere kodeblokker. Du kan også spesifisere språket for syntaksutheving.

```python
def eksempel():
  print("Hello, World!")

### Avanserte Funksjoner

#### Tabeller
```markdown
| Kolonne 1 | Kolonne 2 |
|-----------|-----------|
| Rekkefølge 1 | Rekkefølge 2 |
| Rekkefølge 3 | Rekkefølge 4 |

Sjekklister

Bruk sjekklister for å vise oppgaver.

- [x] Fullført oppgave
- [ ] Ufullført oppgave

Diagrammer

Ved å bruke Markdown-utvidelser som støttes av Typora eller GitHub, kan du lage diagrammer med mermaid eller andre verktøy.

Mermaid Diagrammer

```mermaid
graph TD;
  A-->B;
  A-->C;
  B-->D;
  C-->D;

### Realfag og Matematiske Utskrifter

#### LaTeX Matematiske Utskrifter
Bruk dollar-tegn for å lage matematiske uttrykk.
```markdown
Inline formel: $a^2 + b^2 = c^2$

Blokk formel:
$$
\int_{a}^{b} x^2 \, dx
$$

GitHub Spesifikke Funksjoner

GitHub tilbyr noen unike funksjoner for å gjøre dokumenter mer interaktive og informative.

Sammenleggbar Innhold

<details>
 <summary>Klikk for mer informasjon</summary>
 Skjult tekst som vises ved klikking.
</details>

Emojis

Bruk emojis for å gjøre dokumentet mer visuelt tiltalende.

:tada: :sparkles:

Eksempel: Kombinere Alle Elementer

# Prosjektoversikt

Dette prosjektet handler om å utvikle en programvareløsning for IT-drift.

## Funksjoner

- [x] Brukerautentisering
- [ ] Datakryptering

## Kodeeksempel

```python
def main():
  print("Hello, World!")

Diagram

graph TD;
  A[Start] --> B{Valg};
  B -->|Ja| C[Fortsett];
  B -->|Nei| D[Stopp];

Matematiske Utskrifter

Pythagoras' teorem: $a^2 + b^2 = c^2$

Ytterligere Informasjon

Klikk for mer informasjon Dette er mer detaljert informasjon om prosjektet.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt meg.

🎉 Prosjektet er i gang!


Ved å bruke disse teknikkene og eksemplene, kan du lage pene og forståelige Markdown-dokumenter som viser programmering, IT-drift, IT-sikkerhet, realfag og mer på GitHub. For ytterligere detaljer og spesifikke funksjoner, se Typora-dokumentasjonen for diagrammer med Markdown [her](https://support.typora.io/Draw-Diagrams-With-Markdown/).

For å forbedre Markdown-siden på GitHub-wikien din og vise alle muligheter i Markdown, kan du inkludere eksempler på de viktigste funksjonene i Markdown. Her er en revidert versjon som inkluderer flere avanserte funksjoner:

---

# Markdown Guide

Å lage pene og forståelige Markdown-dokumenter på GitHub krever en god forståelse av både grunnleggende og avanserte Markdown-teknikker. Her er en omfattende guide til å bli en Markdown-ekspert og lage profesjonelle dokumenter:

## Grunnleggende Struktur

### Overskrifter

Bruk `#` for å lage overskrifter. Antall `#` bestemmer nivået på overskriften.
```markdown
# Hovedoverskrift
## Underoverskrift
### Tredje nivå overskrift

Lister

Bruk - eller * for uordnede lister, og tall for ordnede lister.

- Punkt 1
- Punkt 2
 - Underpunkt
* Punkt 3

1. Første punkt
2. Andre punkt

Lenker og Bilder

[Lenketekst](https://www.eksempel.no)
![Bildetekst](https://www.eksempel.no/bilde.jpg)

Formatering av Kode

Inline Kode

Bruk backticks (`) for å formatere inline kode.

`kodeeksempel`

Kodeblokker

Bruk tre backticks (```) for å formatere kodeblokker. Du kan også spesifisere språket for syntaksutheving.

```python
def eksempel():
  print("Hello, World!")

## Avanserte Funksjoner

### Tabeller

```markdown
| Kolonne 1 | Kolonne 2 |
|-----------|-----------|
| Rekkefølge 1 | Rekkefølge 2 |
| Rekkefølge 3 | Rekkefølge 4 |

Sjekklister

Bruk sjekklister for å vise oppgaver.

- [x] Fullført oppgave
- [ ] Ufullført oppgave

Diagrammer

Ved å bruke Markdown-utvidelser som støttes av Typora eller GitHub, kan du lage diagrammer med mermaid eller andre verktøy.

Mermaid Diagrammer

```mermaid
graph TD;
  A-->B;
  A-->C;
  B-->D;
  C-->D;

## Realfag og Matematiske Utskrifter

### LaTeX Matematiske Utskrifter

Bruk dollar-tegn for å lage matematiske uttrykk.
```markdown
Inline formel: $a^2 + b^2 = c^2$

Blokk formel:
$$
\int_{a}^{b} x^2 \, dx
$$

GitHub Spesifikke Funksjoner

Sammenleggbar Innhold

<details>
 <summary>Klikk for mer informasjon</summary>
 Skjult tekst som vises ved klikking.
</details>

Emojis

Bruk emojis for å gjøre dokumentet mer visuelt tiltalende.

:tada: :sparkles:

Eksempel: Kombinere Alle Elementer

# Prosjektoversikt

Dette prosjektet handler om å utvikle en programvareløsning for IT-drift.

## Funksjoner

- [x] Brukerautentisering
- [ ] Datakryptering

## Kodeeksempel

```python
def main():
  print("Hello, World!")

Diagram

graph TD;
  A[Start] --> B{Valg};
  B -->|Ja| C[Fortsett];
  B -->|Nei| D[Stopp];

Matematiske Utskrifter

Pythagoras' teorem: $a^2 + b^2 = c^2$

Ytterligere Informasjon

Klikk for mer informasjon Dette er mer detaljert informasjon om prosjektet.

Kontakt

For mer informasjon, kontakt meg.

🎉 Prosjektet er i gang!


Ved å bruke disse teknikkene og eksemplene, kan du lage pene og forståelige Markdown-dokumenter som viser programmering, IT-drift, IT-sikkerhet, realfag og mer på GitHub. For ytterligere detaljer og spesifikke funksjoner, se Typora-dokumentasjonen for diagrammer med Markdown [her](https://support.typora.io/Draw-Diagrams-With-Markdown/).

---

Denne strukturen dekker både grunnleggende og avanserte funksjoner, og gir en klar og konsis guide til bruk av Markdown på GitHub.


Ved å bruke disse teknikkene og eksemplene, kan du lage pene og forståelige Markdown-dokumenter som viser programmering, IT-drift, IT-sikkerhet, realfag og mer på GitHub. For ytterligere detaljer og spesifikke funksjoner, se Typora-dokumentasjonen for diagrammer med Markdown [her](https://support.typora.io/Draw-Diagrams-With-Markdown/).

---

Denne strukturen dekker både grunnleggende og avanserte funksjoner, og gir en klar og konsis guide til bruk av Markdown på GitHub.

graph TD;
  A[Start] --> B{Valg};
  B -->|Ja| C[Fortsett];
  B -->|Nei| D[Stopp];

# Prosjektoversikt

Dette prosjektet handler om å utvikle en programvareløsning for IT-drift.

## Funksjoner

- [x] Brukerautentisering
- [ ] Datakryptering

## Kodeeksempel

```python
def main():
  print("Hello, World!")

:tada: :sparkles:

<details>
 <summary>Klikk for mer informasjon</summary>
 Skjult tekst som vises ved klikking.
</details>


## Realfag og Matematiske Utskrifter

### LaTeX Matematiske Utskrifter

Bruk dollar-tegn for å lage matematiske uttrykk.
```markdown
Inline formel: $a^2 + b^2 = c^2$

Blokk formel:
$$
\int_{a}^{b} x^2 \, dx
$$

```mermaid
graph TD;
  A-->B;
  A-->C;
  B-->D;
  C-->D;

- [x] Fullført oppgave
- [ ] Ufullført oppgave


## Avanserte Funksjoner

### Tabeller

```markdown
| Kolonne 1 | Kolonne 2 |
|-----------|-----------|
| Rekkefølge 1 | Rekkefølge 2 |
| Rekkefølge 3 | Rekkefølge 4 |

```python
def eksempel():
  print("Hello, World!")


`kodeeksempel`

[Lenketekst](https://www.eksempel.no)
![Bildetekst](https://www.eksempel.no/bilde.jpg)

- Punkt 1
- Punkt 2
 - Underpunkt
* Punkt 3

1. Første punkt
2. Andre punkt

# Hovedoverskrift
## Underoverskrift
### Tredje nivå overskrift⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️