Docker Compose - Iemand005/IT-Landscape GitHub Wiki

Docker Compose

Wat is Docker Compose

Docker Compose kan met behulp van configuratie bestanden containers automatisch downloaden en uitvoeren met bepaalde configuraties. Het kan zelfs meerdere containers samen aanmaken en deze samen uitvoeren.

Voorbeeld van compose.yaml

services:
 # Database
 db:
  image: mysql:5.7
  volumes:
   - db_data:/var/lib/mysql
   - ./db-folder-data:/var/lib/mysql
  restart: always
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
   MYSQL_DATABASE: wordpress
   MYSQL_USER: wordpress
   MYSQL_PASSWORD: wordpress
  networks:
   - wpsite
 # PHPMyAdmin
 phpmyadmin:
  depends_on:
   - db
  image: phpmyadmin
  restart: always
  ports:
   - '8080:80'
  environment:
   PMA_HOST: db
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: password 
  networks:
   - wpsite
 # Wordpress
 wordpress:
  depends_on:
   - db
  image: wordpress:latest
  ports:
   - '8000:80'
  restart: always
  volumes: ['./:/var/www/html']
  environment:
   WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
   WORDPRESS_DB_USER: wordpress
   WORDPRESS_DB_PASSWORD: wordpress
  networks:
   - wpsite
networks:
 wpsite:
volumes:
 db_data:

Dit is het compose bestand gebruikt bij het opzetten van Wordpress

De officiele extensie is yaml, maar mensen gebruiken soms ook yml omdat Windows lang geleden niet meer dan 3 karakters als extensie kon hebben. het is een beetje gelijk jpeg en jpg. Beide werken, maar normaal gezien wordt nu de 4 letter variant gebruikt.

Hoe voer je Docker Compose uit

 1. Open de map waarin docker-compose.yaml zich bevindt in een terminal.
 2. Voer het volgende commando uit:
docker-compose up
 1. Nu kun je kijken in Docker Desktop of met de basiscommando's om te zien of je containers aangemaakt zijn.

Docker containers active bro