Nâng cấp WordPress - wpvi/guide GitHub Wiki

Từ phiên bản 3.7, WordPress giới thiệu tính năng tự động nâng cấp WordPress Core (các file chạy chính của WordPress, không bao gồm plugin mở rộng và giao diện).

Tất cả cập nhật

Chức năng tắt hẳn tính auto update của WordPress, bao gồm cả update Core, giao diện và plugin.

Tắt tính năng update qua file wp-config.php

Để tắt tính năng này, bạn sửa file wp-config.php và cập nhật nội dung sau:

define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );

Tắt tính năng update qua functions.php của giao diện

Bạn có thể tắt tính năng update chỉ khi sử dụng một giao diện nào đó bằng cách thêm/sửa trong file functions.php của giao diện:

add_filter( 'automatic_updater_disabled', '__return_true' );

WordPress Core

Trong mọi trường hợp, việc nâng cấp core hệ thống tự động được chúng tôi khuyến nghị. Tuy vậy, bạn có thể cấu hình tắt/bật chức năng này nếu cần thiết.

Tắt chức năng tự động Update bằng file wp-config.php

Bạn thêm hoặc sửa dòng sau với nội dung:

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', true );

Bạn có thể thay giá trị true bằng các giá trị sau:

  • Giá trị là true – Bật WordPress core cập nhật tự động
  • Giá trị là false – Tắt WordPress core cập nhật tự động
  • Giá trị là minor – Cập nhật chỉ các nâng cấp nhỏ lẻ, các nâng cấp phát triển và quan trọng không cập nhật.

Bật tính năng update WordPress Core trong file functions.php của giao diện

add_filter( 'auto_update_core', '__return_true' );

Giao diện/plugin

Cập nhật file functions.php trong giao diện với nôi dung sau:

Bật auto update cho tất cả plugin:

add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_true' );

Bật auto update cho tất cả giao diện:

add_filter( 'auto_update_theme', '__return_true' );

Ngôn ngữ

Để tắt việc tự động cập nhật các gói ngôn ngữ (ví dụ tiếng Việt), bạn cập nhật file functions.php của giao diện với nội dung sau:

add_filter( 'auto_update_translation', '__return_false' );

Email thông báo cập nhật

Để không nhận email thông báo WordPress cập nhật mới, bạn cập nhật file functions.php trong giao diện với nội dung sau:

add_filter( 'auto_core_update_send_email', '__return_false' );