Cài đặt WordPress - wpvi/guide GitHub Wiki

Các bạn có thể cài đặt WordPress dễ dàng trên máy tính của mình hoặc trên một nền tảng dịch vụ lưu trữ như hosting, VPS hay máy chủ.

Các bước cài đặt WordPress cơ bản

  1. Tải bản cài đặt WordPress tiếng Việt tại vi.wordpress.org.
  2. Giải nén file, copy file lên thư mục cần cài đặt
  3. Tạo 1 Database Name mới. Tạo và set quyền Database User truy xuất Database Name mới này.
  4. Truy cập địa chỉ website WordPress. Bạn sẽ được chuyển tới giao diện cài đặt WordPress. Hãy lần lượt nhập các thông tin theo yêu cầu (lưu ý chọn ngôn ngữ là tiếng Việt) và bạn sẽ cài đặt WordPress thành công.