Práctica Inividual 3 - u1920740/Daniel-p_individual GitHub Wiki

La práctica ha sigut molt dinámica, he tobat poques dificultats però he estat jugant amb diferents factors de la práctica per asolir els objectius d'aquesta.

Per fer la implementació del menu d'opcións i enviar el contingut entre diferents págines he utilitzat el "sessionStorage" perque no es necessari guardar les dades quan tanquem la finestra (en tal cas, seria localStorage).

Per mostrar les cartes el que he fet ha sigur guardar en l'array "current_card" les mateixes cartes que es posaran cap baix però, primer, cap adalt, passat uns segons, he tornat a machacar les cartes de l'array amb les mateixes cartes pero cap abaix.

Per el tema del temps que les deixo boca adalt he utilitzat una variable que la modifico en funció de la dificultat seleccionada en opcions, després crido 1 cop la funció "setTimeout" pasant-li la variable com a temps d'espera avans d'executar-se.

Per fer la resta de punts tambe he utilitzat una variable inicialitzada a 20 que, en funció de la dificultad seleccionada i a la vegada que modifiquem la variable anterior el temps, actualitzem la de "pointsBC" que siguin de 10 punts en facil, 20 punts en normal i 25 punts en dificil.

Per fer el calcul dels intents restants (com que depenent de la ficiultat, varia, perque sempre es sobre 100 punts) he utilitzat una petita fórmula: (100 - bad_clicks * pointsBC)/pointsBC d'aquesta manera sempre tinc els intents sobre 100 per mostrar per pantalla.

Ha sigut una práctica molt curiosa, m'ha agradat treballar amb el seassonStorage per pasar dades d'un lloc a un altre i ha sigut força entretingut a l'hora de mostrar les cartes avans de jugar, tot i que era facil, jo m'hi vaig encallar tontament en que no habia de fer un "this.current_card.texture = ..." per asignar-li valors, sino que era un Vue.set()... però per lo general, divertida.