Projektna dokumentacija - toniskobic/Alexandria GitHub Wiki

Metodološki pristup

Prije nego što krenemo u izradu aplikacije vrlo je važno odabrati optimalnu metodiku razvoja koja će nam olakšati razvoj i pomoći da projekt ide u željenom smjeru. Prilikom izrade naše aplikacije odabrali smo djelomično inkrementalni model koji je kombinacija vodopadnog i evolutivnog modela, iz razloga jer je opseg projekta relativno malen i raspolažemo ograničenim resursima, te kako bismo mogli pratiti razvoj programskog proizvoda unutar svake faze projekta i time došli do optimalnog finalnog rješenja. Prednost ove faze leži u tome što možemo krenuti u izradu nove faze iako prethodna nije gotova. Projekt započinjemo fazom planiranja i fazom analize i specifikacija zahtjeva koje se odrađuju primjenom vodopadnog modela jer nam tu nije potreban povratak na navedene faze. Faze modeliranja zahtijevaju najviše našeg vremena kako bismo usavršili konačni proizvod te je u njima ključna mogućnost prelaska iz jedne faze u drugu i kreiranje naknadnih promjena. U fazi testiranja provjerava se usklađenost pojedinog modula sa specifikacijom korisničkih zahtjeva. Unutar te faze također možemo izvršiti testiranje cjelokupnog sustava, odnosno skupa integriranih modula koji daju smislenu cjelinu. Kako kreirani sustav možda neće odgovarati korisničkim zahtjevima, evolutivni model je neophodan u ovoj fazi kako bismo mogli ispraviti eventualne pogreške. Faza isporuke i primjene, kao posljednja faza našeg modela, omogućuje integraciju programskog proizvoda u poslovanje i s njom je proces razvoja aplikacije završen. Kao referenca za odabir optimalne metodike koristili smo se knjigama "Software Methodologies: A Quantitative Guide" autora Capersa Jonesa, te "Programsko inženjerstvo" autorice Karmen Klarin.

Djelomično inkrementalni model razvoja

Terminski plan projekta

Za izradu terminskog plana projekta korišten je alat Microsoft Project Professional 2019, za koji smatramo da najbolje prikazuje postupni napredak projekta i sve potrebne materijale i resurse koje smo koristili u njegovom izvršavanju. Za početak projekta naveli smo datum 15.ožujka 2021. godine, dok je planirani završetak 15.lipnja.2021. godine. Planirani rok je definiran izradom detaljnog plana projekta, koji obuhvaća sve aktivnosti koje planiramo provesti tijekom implementacije rješenja.

Također je izrađen i prikladni gantogram.

Zaduženja članova tima

Kao što je već navedeno članovi ovog tima su: Toni Škobić, Luka Bojka i Petar Šiljeg. Toni kao vođa tima koordinira zaduženja ostatka tima, i provjerava kvalitetu odrađenih zadataka. Podjela specifikacija se može vidjeti ovdje.

Izračun troškova

Troškove projekta smo izračunali u MS Projectu pomoću Cost funkcije. U priloženoj slici su prikazani troškovi svakog zadatka, i također troškovi cijelog projekta.

U priloženoj slici je vizualni graf pregleda troškova, kao i obavljeni i budući zadaci.

Ponuda naručitelju

Ponudu možete pogledati ovdje.