00199 - sinisa632/04000 Wiki

00198 00200

1. Мојсијева, глава 8