00141 - sinisa632/04000 Wiki

00140 00142

1. Мојсијева, глава 6