00139 - sinisa632/04000 Wiki

00138 00140

1. Мојсијева, глава 6