00107 - sinisa632/04000 Wiki

00106 00108

1. Мојсијева, глава 5