00105 - sinisa632/04000 Wiki

00104 00106

1. Мојсијева, глава 4

th