00103 - sinisa632/04000 Wiki

00102 00104

1. Мојсијева, глава 4

th