00096 - sinisa632/04000 Wiki

00095 00097

1. Мојсијева, глава 4

th