6 - pannous/hieros Wiki

𓏿 Numbers 6

6 sis 𓋴𓇋𓋴 ⲥⲟ ⲥⲟⲟ [email protected]coptic 𒐋 šeššet
6 sis ⋍ siete 7 shift
*šidṯ- “six”

Egyptian sjsw sis 𓋴𓇋𓋴
Akkadian 𒐋 (šeššet)
Hebrew שישה \ שִׁשָּׁה (shishá)
Syriac ܫܬ݁ܳܐ (štāʾ)
Ge'ez ስድስቱ (sədəstu)
Ugaritic 𐎘𐎘𐎚 (ṯṯt)
Arabic سِتْ (sit)
Central Atlas Tamazight ⵙⴹⵉⵙ (sḍis)
and Hausa shidà.

𒌋𒋗 šuš-šu one-sixth