π’ŠΈ - pannous/hieros Wiki

π’ŠΈ SHAR = Schar π“ŽŸ Schale > all

π’ŠΈ SHAB6 β‰ˆ π“ŽŸ basket 𒉺𒅁𒁍 sabu gisappu masabbu ⇔ ship ?

π’ŠΈ SHAB6 (Ε‘ab6) qqq [cf. π’†š KAM2 ; numeric??]
π’ŠΈ SHAR2 / Ε‘ar2 [245x] = 3600; totality, world; (to be) numerous

π’ŠΈ Schar > shall > All > π’„Ώ Yah?

π’ŠΈ schwall > viel > π’„Ώ vya?

π’ŠΈ Pan(j) > fΓΌnf π’„Ώ

π’ŠΈ Pan 𒍝 Zahn

𒐼 SAR GAR

𒋧 USH SUM 𒋧 Usher don schwarm 10*10=100 swim

π’ŠΊ SHE 10/2 π“‚‹ shekel shubat

π’…“ IMIN 𓏠 Gemenge