Testen - oliversipho/your-tribe-squad-page Wiki

Testen hebben we gedaan door te vragen of anderen de site hetzelfde ervoeren als wij dat deden. Denk hierbij aan knoppen die doen wat ze horen te doen en linkjes die goed doorverwijzen.

Individueel

Ik heb onze code ook nog door de html validator gehaald om te kijken of er nog errors en/of warnings stonden die aangepast moesten worden, maar dit was niet het geval.